Strona Główna
        Artykuły
Pomnażanie intelektu
Rozwój emocjonalny
Rozwój psycho-fizyczny
Otaczajacy swiat
Czytanie
Nauka języków obcych
Wychowanie
Przedszkole i szkoła
Komputer i dziecko
Telewizja i dziecko
Muzyka a rozwój
Nie zawsze jesteśmy tego świadomi
Wpływ masmediów na dziecko
Relacje między kobietą a mężczyzną rzutujące na dziecko

    Email:
    Hasło:Zarejestruj sie!

Zapomniałeś hasła?

Wpływ masmediów na dziecko » Konsumenci z mlekiem pod nosemKonsumenci z mlekiem pod nosem

Ciężka praca specjalistów od marketingu jest obliczona nie tylko na kuszenie statecznych obywateli w średnim wieku z grubo wypchanymi portfelami. Interesującym i obiecującym obiektem ich działań jest także młodzież i dzieci. Uznano, że już sześciolatki traktować należy jako konsumentów podejmujących własne decyzje. 

Badania zorganizowane przez koncern wydawniczy Bauer, Axel Springer Verlag i Bastei Verlag objęły grupę dzieci i nas­tolatków w wieku 6-19 lat. Grupa ta w wielu krajach Europy Zachod­niej, a także w USA i Japonii nieu­stannie się kurczy. Wyjątek stano­wią tu: Dania, Holandia, Norwe­gia, Szwajcaria, Szwecja, Wiel­ka Brytania oraz Francja.

Zachowań konsumenckich dzieci i nastolatków lekceważyć nie można, posiadają bowiem one całkiem sporą siłę nabywczą. Obliczono, że np. w Niemczech grupa wiekowa 7-15 lat dysponu­je co roku łączną sumą 13 miliar­dów euro, natomiast grupa w wie­ku 7-20 lat - niebagatelną kwotą 29,6 miliardów euro. Przeciętne niemieckie dziecko ma co miesiąc do dyspozycji ok. 44 euro, a suma ta znacznie się zwiększa np. w okoli­cach świąt czy urodzin. Ponad po­łową tej kwoty dzieci dysponują zu­pełnie swobodnie, nie pytając o zdanie rodziców, nawet jeśli ce­na jednego zakupu przekracza 100 euro. Dzieci kupują głównie pro­dukty spożywcze: jogurty, baloniki, napoje, lody, a także czasopisma (wśród których największym zasięgiem - 23% wszy­stkich dzieci - pochwalić się może Bravo).  

Dziewczynki często uczestniczą w decy­zji o wyborze kosmetyków, nawet dla ca­łej rodziny, a połowa dzieci w wieku 6-9 lat ma wpływ na to, jakie ubrania kupu­ją im rodzice. Nastolatki współdecydują o wyborze marki np. telewizora czy dvd. Rodzice coraz bardziej liczą się ze zdaniem dzieci podczas dokonywania różnych, także tych większych, zaku­pów. Wskutek wszędobylstwa mediów dzieci często wcale nie są gorzej zorien­towane na rynku niż rodzice.

Nie da się również ukryć, że dzisiejsze 8-10-latki są dojrzalsze od swoich rówieśni­ków sprzed kilkudziesięciu lat, jak również, że jakość wyrobu i dla dzieci stała się wy­znacznikiem jego wartości. Minęły czasy, kiedy dzieciom można było „wcisnąć" do­słownie wszystko.

 

Bardzo często dzieci powielają zachowa­nia konsumenckie swoich rodziców, ale same również posiadają określone preferencje. Podobnie jak dorośli, mają swoje ulubione marki, ale zmieniają je dużo szybciej i czę­ściej niż rodzice. Bardzo ważnym, jeśli nie decydującym, aspektem jest to, czy dana marka jest w obecnej chwili „w modzie", czy też nie.

 

Niektórzy producenci zatrudnia­ją specjalistów wyszukujących trendy po­pularne wśród młodzieży i dzieci. Jeśli bo­wiem firma elastycznie i szybko reaguje na to, co dzieje się w tym segmencie ryn­ku, młodzi konsumenci pozostają jej wier­ni. Wystarczy jednak choć na chwilę stra­cić czujność, by ogromna grupa „odpły­nęła" do kogoś, kto się nie zagapił.

    Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do nastolatków. Okazuje się bowiem, że np. wielu 16-latków ma dobrze wykształcone i stałe preferencje konsumenckie. Wystarczy więc spełniać ich rosnące wraz z wiekiem wymagania i oczekiwania, by zatrzymać ich przy sobie także dobrze „po dwudziestce". 

Agata Janiszewska

Źródło: AIDA-Meida

 

Ostatnio dodane artykuły

Obowiązkowe szczepionki upośledzające dzieci
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Z dzieckiem w bezpieczną podróż
Wygrana wojna o dziecięce serduszka
Jak uodparniać i hartować dziecko?
Właściwa dieta a umysł dziecka
Alternatywne sposoby żywienia dzieci na przykładzie diety wegetariańskiej
Wiejskie mleko może chronić dzieci przed astmą i katarem siennym
Karmiąc dzieci matki zmniejszają ryzyko wystąpienia u siebie ataku serca
Pokaż jak mnie kochasz, a ja Ci zaufam
Najczęściej czytane artykuły

Uwodzicielska Barbie
Zmiany rozwojowe niemowlaka
Zabawy fundamentalne - znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 lat
Pomigaj mi, mamo! Język migowy u niemowląt fenomenalnie działa na rozwój mowy i rozwój intelektualny
Inteligencja emocjonalna – jak to działa i co to takiego?
Skutki picia w ciąży bywają dramatyczne…
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Skarbonki w krótkich majteczkach
Odkrycie metody Wygotskiego
Dlaczego muzyka jest ważna w okresie prenatalnym oraz niemowlęcym?
Copyright © 2006-2009. All rights reserverd! Get Firefox