Strona Główna
        Artykuły
Pomnażanie intelektu
Rozwój emocjonalny
Rozwój psycho-fizyczny
Otaczajacy swiat
Czytanie
Nauka języków obcych
Wychowanie
Przedszkole i szkoła
Komputer i dziecko
Telewizja i dziecko
Muzyka a rozwój
Nie zawsze jesteśmy tego świadomi
Wpływ masmediów na dziecko
Relacje między kobietą a mężczyzną rzutujące na dziecko

    Email:
    Hasło:Zarejestruj sie!

Zapomniałeś hasła?

Rozwój psycho-fizyczny » Zabawy fundamentalne - znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 latZabawy fundamentalne - znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 lat

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zabawy adresowane są do rodziców i opiekunów, którzy współpracując z dzieckiem pomagają mu w osiąganiu harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.

Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Jednak to nie liczba neuronów decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy komórkami. Połączenia te są tworzone za pośrednictwem doświadczeń, jakie daje we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji:

 1. językową,

 2. logiczno-matematyczną,

 3. muzyczną,

 4. przestrzenną,

 5. interpersonalną,

 6. intrapersonalną,

 7. ruchową,

 8. przyrodniczą.

Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.

 

  

Dzięki programowi Zabaw fundamentalnych rodzice lub opiekunowie otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Program opiera się na urozmaiconych i dobrze zaplanowanych zabawach, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Zabawy fundaMentalne w prosty i zrozumiały sposób wyjaśniają kwestię stymulacji intelektualnej dziecka, łącząc w sobie część teoretyczną (podręcznik), oraz część praktyczną (zbiór gier i zabaw).

Placówki edukacyjne realizujące program otrzymują zaś usystematyzowany katalog gier i zabaw, które można stosować zarówno w zajęciach grupowych, jak i indywidualnych. Program Zabawy fundaMentalne może również pełnić rolę diagnostyczną rozwoju intelektualnego dziecka, gdyż we wszystkich grach znajduje się informacja, dla jakiego wieku przeznaczona jest dana zabawa. Jeśli dziecko nie jest w stanie wykonać poszczególnych zadań, z łatwością możemy przejść do gier z niższego przedziału wiekowego.

Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka. Jest on jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania wykorzystana została metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i zdolności matematyczne - elementy metody Marii Montessori.

Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rose’a i Gordona Drydena (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Uzyskał on pozytywną ocenę, zarówno specjalistów w zakresie rozwoju dziecka, jak i konsultantów metodycznych czy nauczycieli przedszkolnych (opinie specjalistów poniżej).

 

 • Program stanowi znakomity przewodnik dla rodziców i dziecka, który prowadzi ich od jednej do następnej przygody, służącej odkrywaniu świata, lepszej komunikacji językowej i emocjonalnej, społecznej, nabywaniu coraz to nowych kompetencji, rozwijania wszystkich zmysłów, wszystkich rodzajów inteligencji i kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy wobec siebie i otoczenia [...].

prof. M. Bogdanowicz, psycholog dziecięcy

 • Długo oczekiwana pomoc dla rodziców - drogowskaz dla prawidłowego stymulowania rozwoju własnego maleństwa [...].

mgr R. Czabaj, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 • Zabawy fundaMentalne są cennym przewodnikiem i źródłem inspiracji dla psychologów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci od urodzenia do 6 roku życia [...].

dr M. Piszczek, z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

 • Ciekawa forma, wykorzystanie materiałów naturalnych i promowanie własnej aktywności są niewątpliwą zaletą programu dając szansę na pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

mgr Liliana Klimont, Terapeuta neurorozwojowy NDT-Bobath, Instruktor metody integracji sensorycznej

 • Chciałabym je w szczególności polecić rodzicom i terapeutom dzieci niepełnosprawnych. One w szczególności potrzebują wielozmysłowego wspomagania swojego rozwoju.

mgr A. Łysaczenko, oligofrenopedagog

 • Uczy jak wspomóc dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości [...].

mgr J. Czyżewska, konsultant ds edukacji wczesnoszkolnej

 • Mając instrument w postaci Zabaw fundaMentalnych, macie szansę stać się mądrym animatorem swojego dziecka, podawać mu rytm i takt, aby dziecko mogło stworzyć i wygrać własną melodię [...].

mgr A. Rusiecka, psycholog Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Gdańsku

 • Zabawy fundaMentalne są propozycją jak mądrze, w sposób planowy, ale nie pozbawiony żywiołowości, spontaniczności i radości, wspomagać wszechstronny rozwój dziecka.

A.Guła, konsultant wychowania przedszkolnego

 • Zabawy fundaMentalne mogą być stosowane w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych, o różnych rodzajach niepełnosprawności.

mgr E. Link, psycholog kliniczny, specjalista integracji sensorycznej.

gdzie można zakupić ZF: www.transferlearning.pl lub www.urwis.pl

Metoda Ruchu Rozwijającego Weronik Sherborne

Ruch uważany jest za podstawowy bodziec stymulujący rozwój dziecka. Pozwala on na kontakt z otaczającym światem. Jest warunkiem zdrowia psychicznego.

Kategorie ruchu według metody Ruchu Rozwijającego:

 1. Ruch, którego celem jest poznanie własnego ciała.

 2. Ruch kształtujący związek jednostki z otaczającą rzeczywistością i prowadzący do wytworzenia związku z innym człowiekiem.

 3. Ruch, mający na celu współpracę w grupie.

 4. Ruch kreatywny.

8 inteligencji

Według profesora Howarda Gardnera z Uniwersytetu Harvarda jest wiele rodzajów wrodzonych zdolności wykorzystywanych do poznawania i kształtowania rzeczywistości:

 1. Inteligencja sensoryczna - umiejętność czytania, pisania, porozumiewania się z innymi.

 2. Inteligencja logiczna lub matematyczna – zdolność liczenia, logicznego rozumowania.

 3. Inteligencja wizualno-przestrzenna – wpływa na zdolności artystyczne, malowanie, rysowanie, zdolność wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów.

 4. Inteligencja muzyczna – umiejętność śpiewania, gry na instrumencie muzycznym, stosowanie rymu i rytmu.

 5. Inteligencja interpersonalna (społeczna) – zdolność nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

 6. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – wiąże się z rozumieniem własnych uczuć, czerpaniem wiedzy z osobistych doświadczeń oraz umiejętnym planowaniem.

 7. Inteligencja ruchowa – zdolności sportowe i manualne.

 8. Inteligencja przyrodnicza – dobre rozumienie praw natury i postępowanie zgodnie z nimi.

 

Programy aktywności Knillów

Opierają się na założeniu, że najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra. Wrażliwość dotykowa wpływa na umiejętność nawiązania kontaktu ze światem zewnętrznym, rozwój komunikacji. Autorzy metody połączyli ruch i dotyk z odpowiednim tłem muzycznym. Dziecko wykonujące ruchowe zadania doświadcza wrażeń z własnego ciała i otoczenia.

Metoda Glenna Domana

Celem metody jest optymalna stymulacja wrodzonego potencjału dziecka, rozwijanie jego inteligencji. Aby przyśpieszyć rozwój mózgu, dzieciom prezentuje się wzrokowe, słuchowe i dotykowe informacje o zwiększonej intensywności. Bodźce przekazywane są w systematyczny sposób. G. Doman uważa, że stymulacją należy objąć wszystkie pięć zmysłów, aby móc wzbudzić rozwój układu nerwowego.

Metoda Marii Montessorii

Kładzie nacisk na swobodną aktywność dziecka oraz kształtowanie jego zmysłów. Program koncentruje się na rozwoju samodzielności i wiary we własne możliwości. Uczy koncentracji, wytrwałości w toku wykonywanych zadań, działania indywidualnego w ciszy i współpracy w grupie. Celem tej metody jest także wpojenie reguł społecznego współżycia.

S.I. - zasady sensorycznej integracji.

Wszystkie informacje pochodzące z rzeczywistości odbierane są przez zmysły. Nie jesteśmy świadomi procesów przetwarzania tych bodźców, gdyż zachodzą one na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Prawidłowa integracja sensoryczna pozwala na odpowiednią reakcją na odbierane bodźce zmysłowe. Odgrywa ważną rolę w rozwoju dziecka. Rodzice, którzy tworzą bogate w bodźce otoczenie stymulują jego rozwój.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Metoda stosowana jest zarówno w rehabilitacji (w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju), jak i profilaktyce. Przygotowuje do nauki czytania i pisania. Program stosowany jest przy usprawnianiu motoryki i percepcji dzieci leworęcznych, w celu nauczenia ich pisania.

Kinezjologia edukacyjna

Twórcą metody jest dr Paul Dennison. Program wspiera naturalny rozwój człowieka dzięki rozmaitym ćwiczeniom ruchowym. Celem wykonywanych zadań jest integracja pracy ciała i umysłu. Gimnastyka Mózgu, która jest wstępem do kinezjologii edukacyjnej, obniża poziom stresu w procesie uczenia się. Polecamy także artykuł: „Pomoc kinezjologiczna w przygotowaniu dziecka do szkoły” - http://www.madredziecko.com/index.php?site=artnaukowe&did=4&aid=17.

 

gdzie można zakupić ZF: www.transferlearning.pl lub www.urwis.pl

 


Ostatnio dodane artykuły

Obowiązkowe szczepionki upośledzające dzieci
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Z dzieckiem w bezpieczną podróż
Wygrana wojna o dziecięce serduszka
Jak uodparniać i hartować dziecko?
Właściwa dieta a umysł dziecka
Alternatywne sposoby żywienia dzieci na przykładzie diety wegetariańskiej
Wiejskie mleko może chronić dzieci przed astmą i katarem siennym
Karmiąc dzieci matki zmniejszają ryzyko wystąpienia u siebie ataku serca
Pokaż jak mnie kochasz, a ja Ci zaufam
Najczęściej czytane artykuły

Uwodzicielska Barbie
Zmiany rozwojowe niemowlaka
Zabawy fundamentalne - znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 lat
Pomigaj mi, mamo! Język migowy u niemowląt fenomenalnie działa na rozwój mowy i rozwój intelektualny
Inteligencja emocjonalna – jak to działa i co to takiego?
Skutki picia w ciąży bywają dramatyczne…
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Skarbonki w krótkich majteczkach
Odkrycie metody Wygotskiego
Dlaczego muzyka jest ważna w okresie prenatalnym oraz niemowlęcym?
Copyright © 2006-2009. All rights reserverd! Get Firefox