Strona Główna
        Artykuły
Pomnażanie intelektu
Rozwój emocjonalny
Rozwój psycho-fizyczny
Otaczajacy swiat
Czytanie
Nauka języków obcych
Wychowanie
Przedszkole i szkoła
Komputer i dziecko
Telewizja i dziecko
Muzyka a rozwój
Nie zawsze jesteśmy tego świadomi
Wpływ masmediów na dziecko
Relacje między kobietą a mężczyzną rzutujące na dziecko

    Email:
    Hasło:Zarejestruj sie!

Zapomniałeś hasła?

Otaczajacy swiat » Nastolatki początku XXI wiekuNastolatki początku XXI wieku

Współczesne nastolatki, od dzieciństwa zdane w dużym stopniu na siebie (rodzice pracują), są o wiele samodzielniejsze niż poprzednie pokolenia. Nie jest to już ge­neracja buntowników; świat dorosłych sta­nowi dla nich raczej wzorzec niż anty-wzorzec, rodzina zaś jest pożądanym, a nie narzuconym towarzystwem. Oczywiście nie akceptują wielu zachowań swych rodzi­ców: krytykują ich lekceważenie proble­mów ekologii, nie podoba im się tradycyj­ny podział ról. A jednak podstawowym celem życia reprezentatywnej części mło­dzieży niemieckiej (badania –Hamburg) jest za­łożenie własnej rodziny i realizacja osobi­stych celów, przy czym kariera zawodowa ma być w tym pomocą, a nie celem samym w sobie.

Za niezbędny warunek spokojne­go i umożliwiającego samospełnienie ży­cia uważają bowiem bezpieczeństwo eko­nomiczne. Egzystencji w świecie pienią­dza nastolatki zaczynają się uczyć dość wcześnie. Każdy z ankietowanych (wiek 13-18 lat) dysponuje stałym kieszonko­wym, które wydaje na własne potrzeby. Ci starsi (16-18 lat) pracują, uniezależniając się w pewnej mierze od ojcowskiego po­rtfela i humoru. Kieszonkowe i własne pie­niądze są przeznaczane na rozmaite rzeczy: nastolatki uwielbiają chodzić po sklepach, choć rzadko szukają czegoś konkretnego. Raczej chcą się zorientować, co w skle­pach jest, co by ewentualnie można ku­pić. Najczęściej odwiedzają sklepy z odzie­żą, modną, ale stosunkowo tanią (H&M, Jean Pascal, Esprit, Benetton).

Na pewno nigdy nie znudzą im się dżinsy - bez­sprzecznie nr l wśród wszystkich ubrań. Masowo zaglądają także do sklepów mu­zycznych; muzyka odgrywa w ich życiu ogromną rolę, jest jednym z podstawowych tematów w dyskusjach rówieśniczych. Po­siadanie sprzętu wysokiej jakości, kompaktu, komputera, telewizora i dvd jest niemal oczywi­stością. Współczesny nastolatek jest z najnowszą techniką za pan brat i nie wyobraża sobie bez niej życia. Wielu czynnie upra­wia sport, chodzi na treningi, bierze udział w zawodach - i z pewnością część „kasy" pozostaje w sklepach i na stoiskach spor­towych.

Młodzież nie unika mass mediów. Naj­częściej styka się z TV, gazetami i czaso­pismami, przy czym te ostatnie traktuje bardziej wybiórczo, sięgając najczęściej po to samo, co czytają rodzice, natomiast przy wyborze audycji telewizyjnych raczej opiera się na opiniach rozpowszechnio­nych w swym środowisku rówieśniczym. Reklama jest według młodego człowieka nieodłącznym składnikiem mediów. Kry­tykuje ją za ilość, czasem chwali za ja­kość. Nastolatek lubi też „nowocześnie jeść", dlatego integralną częścią jadłospi­sów jest fast food, kuchenka mikrofalo­wa i gotowe produkty.

Współczesne nastolatki dysponują za­skakująco wysoką świadomością społeczną i ekologiczną. Szeroko pojętą polityką in­teresują się zarówno w skali globalnej, jak też krajowej i lokalnej. Warto bacznie im się przyglądać, w końcu za parę lat to oni będą decydować o losach świata.

Agata Janiszewska

Źródło: AIDA - Media

Ostatnio dodane artykuły

Obowiązkowe szczepionki upośledzające dzieci
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Z dzieckiem w bezpieczną podróż
Wygrana wojna o dziecięce serduszka
Jak uodparniać i hartować dziecko?
Właściwa dieta a umysł dziecka
Alternatywne sposoby żywienia dzieci na przykładzie diety wegetariańskiej
Wiejskie mleko może chronić dzieci przed astmą i katarem siennym
Karmiąc dzieci matki zmniejszają ryzyko wystąpienia u siebie ataku serca
Pokaż jak mnie kochasz, a ja Ci zaufam
Najczęściej czytane artykuły

Uwodzicielska Barbie
Zmiany rozwojowe niemowlaka
Zabawy fundamentalne - znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 lat
Pomigaj mi, mamo! Język migowy u niemowląt fenomenalnie działa na rozwój mowy i rozwój intelektualny
Inteligencja emocjonalna – jak to działa i co to takiego?
Skutki picia w ciąży bywają dramatyczne…
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Skarbonki w krótkich majteczkach
Odkrycie metody Wygotskiego
Dlaczego muzyka jest ważna w okresie prenatalnym oraz niemowlęcym?
Copyright © 2006-2009. All rights reserverd! Get Firefox